مبادلات فناوری

شناسایی نیاز فناوری

مستند سازی

رصد و ارزیابی فناوری

مذاکرات تخصصی و عقدقرارداد

توسعه و پیشرفت مستمر و فزاینده تولید فناوری های جدید در سطح جهانی عکس العملی بوده که به گسترش خارج از تصور تقاضای فناوری در سطوح مختلف صنعت داده شده است. ارزیابی نیازهای فناوری، ابزاری مهم برای شناسایی الزام های فناورانه، توسعه راهبردهای فناوری و تسهیل کننده کسب و توسعه فناوری ها است.
اهمیت و ضرورت تحقق فناوری در صنعت با به کارگیری الگوی های توسعه صنعتی و بهره گیری از نظرات متخصصان و صاحبان فن راهکاری برای بهبود عملکرد صنایع و تولیدات کشور است. که این امر با ارزیابی و شناسایی نیازهای فناوری واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان متقاضی صورت می گیرد.
Avatar

INOTEX Exhibition

تور بازدید نمایشگاه ،INOTEX 2018

تاریخ برگزاری 14 تیرماه 97

ثبت نام
Avatar

چرا و چگونه باید دانش بنیان شوید؟


تاریخ برگزاری: به زودی

ثبت نام
Avatar

بازاریابی محصولات دانش بنیان

معرفی محصولات دانش بنیان و فناور به مشتریان و صاحبان صنایع

ثبت نام
Avatar

استارتاپ خودرو AUTORUN

بیشتر بخوانید