امروزه کارآفرینی به عنوان یکی از موضوعات مهم و مورد توجه تمام دنیا و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، موتور توسعه اقتصادی است و از آن طرف سرمایه گذاری در طرح های کارآفرینانه، سوخت این موتور و نیروی پیشران توسعه اقتصادی در همه دنیاست
Avatar

نعمت اسماعیلی

Avatar

امیر معمارزاده کرمانی

Avatar

باشگاه سرمایه گذاران

Avatar

باشگاه سرمایه گذاران

Avatar

باشگاه سرمایه گذاران

Avatar

باشگاه سرمایه گذارانAvatar

باشگاه سرمایه گذاران

Avatar

باشگاه سرمایه گذاران

Avatar

باشگاه سرمایه گذاران

Avatar

باشگاه سرمایه گذاران

Avatar

باشگاه سرمایه گذاران

Avatar

باشگاه سرمایه گذاران


باشگاه سرمایه‌گذاران؛ مکانی برای معرفی فرصتهای سرمایه گذاری

01

در بسیاری از کشورها، آشنایی کارآفرینان و سرمایه گذاران به روش های گوناگونی انجام می شود . اینترتک، امکانی تحت عنوان باشگاه سرمایه گذاری فراهم آورده است که در آن از سرمایه گذاران دعوت می شود تا در نشست هایی تحت عنوان باشگاه سرمایه گذاری، از این طرح ها آگاه شوند و افراد کارآفرین بتوانند طرح های خود را اجرایی و صنعتی کنند02

اشتغال زایی، توسعه اقتصادی و رشد کارآفرینان از جمله مزایای این باشگاه است که از طریق سرمایه گذاری جمعی قوت مضاعفی به خود گرفته است .03

ماموریت باشگاه سرمایه گذاران ، توانمندسازی متخصصان ،مخترعان و صاحبان ایده‌های کسب‌وکار است؛ اینترتک تلاش می کند تا با تسهیل روند ایجاد، رشد و توسعه‌ی کسب‌وکارها و هم‌چنین، زمینه‌سازی برای تعامل آسان و آزاد و حرفه‌ای در حوزه‌ی آفرینش، رشد و توسعه‌ی کسب‌وکارهای زمینه های تجاری سازی را فراهم نمایدآیا تمایل به عضویت در باشگاه سرمایه گذاران entertec دارید ?
Avatar

INOTEX Exhibition

تور بازدید نمایشگاه ،INOTEX 2018

تاریخ برگزاری 14 تیرماه 97

ثبت نام
Avatar

چرا و چگونه باید دانش بنیان شوید؟


تاریخ برگزاری: به زودی

ثبت نام
Avatar

بازاریابی محصولات دانش بنیان

معرفی محصولات دانش بنیان و فناور به مشتریان و صاحبان صنایع

ثبت نام
Avatar

استارتاپ خودرو AUTORUN

بیشتر بخوانید