یادگیری

یاد می گیرید که چگونه با کارتیمی بدون کتاب و بدون امتحان به اهداف خود برسید !

ایده

آیا می شود مشکلات اطراف زندگی را با ایده هایی که تا به حال کسی به آن ها فکر نکرده است حل کرد ؟

کشف

چگونه می توان مسائل را حل کرد ، مشکلات مانعی نیستند. پیشرفت کن ؟!

تیم

پیروزی تنها با همراهی و همکاری امکانپذیر است !

سه روز شگفت انگیز اتوران

سه روز شگفت انگیز برای طرح ایده ، کشف ، تیم سازی ویادگیری و کار در اتوران

روز اول

در روز ابتدایی خبرگان در پنل های تخصصی، به بیان چالش ها و فرصت های کسب و کار می پردازند و راهکارها و حمایت های موجود را معرفی می نمایند

روز دوم

یک دقیقه فرصت دارید تا ایده تان رو در مقابل جمع مطرح کنید سعی کنید با بیان شیوا و جذاب رای جمع کنید

روز سوم

هر تیم پنج دقیقه فرصت دارد تا دستاوردخود را در مقابل داوران ارائه نماید. در آخر برای تمام کار هایی که در این سه روز انجام داده اید، جشن می گیریم


اتوران | Autorun

از آنچه قرار است خلق کنید تصویری درست و شفاف بسازید تا بتوانید به بهترین و ساده‌ترین شکل برای دیگران تعریف کنید

منتور

منتور

منتور

منتور

منتور

منتور

موضوع زمان مکان
افتتاحیه و سخنرانی 10:00-9:00 اتاق بازرگانی
افتتاحیه و سخنرانی 10:00-9:00 اتاق بازرگانی
موضوع زمان مکان
پنل 2 10:00-9:00 اتاق بازرگانی
افتتاحیه و سخنرانی 10:00-9:00 اتاق بازرگانی
موضوع زمان مکان
پرسش و پاسخ+پذیرایی 10:00-9:00 اتاق بازرگانی
افتتاحیه و سخنرانی 10:00-9:00 اتاق بازرگانی


صالح ایلاقی

امیر معمار زاده

رویا شیخشعاعی

مهدیه احمدی

الهه یوسف زاده

فاطمه رمضانی

کارگاه شماره یک
کارگاه شماره دو

سخنرانان

سخنرانان

سخنرانان

سخنرانان

سخنرانان

سخنرانان