مهارت های زندگی

مهندس لیندا سیفی

۳۰ خرداد ۱۳۹۷

چرا و چگونه باید دانش بنیان شوید؟

مهندس زارع پوربه زودی

مالیات به ارزش افزوده به زبان ساده

مهندس حمید تاج نیابه زودی
چگونه استارت آپ خود را به سرمایه گذاران ارائه دهید؟

مهندس حامد حامدیان

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

انجام شد

آموزش الفبای استارتاپبه زودی

تیم سازی در استارتاپ هابه زودی
اهداف کلیدی OKRsبه زودی

مدل کسب و کاربه زودی

حل مسئله خلاقانه TRIZبه زودی
برندینگ و هویت سازیبه زودی

تکنیک های استارتاپبه زودی

از ایده تا استارتاپبه زودی
طراحی و پیاده سازی کسب و کار های استارتاپیبه زودی

طرح تجاری کسب و کاربه زودی

طراحی محصولبه زودی
ارزش گذاری استارتاپ از مرحله ایده تا رشدبه زودی

تفکر طراحیبه زودی

مدیریت چابک در استارتاپ هابه زودی
اصول ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاریبه زودی

رقابت های استارتاپیبه زودی

چگونه کسب و کار خود را در قالب یک شرکت اداره کنیمبه زودی
آشنایی با مفاهیم و قانون مالکیت فکریبه زودی

اصول غرفه داری و شرکت در نمایشگاه

مهندس نعمت اسماعیلی


به زودی


شرکت در این دوره ها به شما پیشنهاد می گردد.
Avatar

INOTEX Exhibition

تور بازدید نمایشگاه ،INOTEX 2018

تاریخ برگزاری 14 تیرماه 97

ثبت نام
Avatar

چرا و چگونه باید دانش بنیان شوید؟


تاریخ برگزاری: به زودی

ثبت نام
Avatar

بازاریابی محصولات دانش بنیان

معرفی محصولات دانش بنیان و فناور به مشتریان و صاحبان صنایع

ثبت نام
Avatar

استارتاپ خودرو AUTORUN

بیشتر بخوانید