ERA – EXPORT READINESS ASSESSMENT

ارزیابی توان صادراتی در واقع نوعی ارزیابی از توانایی بنگاههای کوچک برای برقراری ارتباط آینده دار با خریداران خارجی است که اصطلاحا (ERA) نامیده می شود. برای بسیاری این سوال پیش می آید که آمادگی برای صادرات یعنی چه و برای صادرات کالا به کسب و کار های بین المللی به چه مواردی نیاز است؟
به منظور داشتن کسب و کار بین المللی موفق ، شما باید خدمات و محصولاتی ارائه دهید که افراد در سراسر جهان به آنها نیاز دارند. در این میان باید به تعهد، منابع، مهارت ها و اطلاعات برای فعالیت های صادراتی خود در اختیار داشته باشید.صادرات کالا به هزینه و زمان بسیار زیادی نیاز دارد و باید تعهد مدیریتی قدرتمندی داشته باشید. در مراحل اولیه صادرات کالا ، محدوده مدیریتی و کسب وکاری شما بیشتر خواهد بود و باید توجه داشته باشید که زحمت و تلاش در مراحل اولیه منجر به نتایج فوق العاده در طولانی مدت خواهد شد.

شاخص هایی که تحت عنوان شرایط اولیه یک شرکت برای ” آماده صادرات شدن ” در مورد شرکت مورد بررسی گرفته می شود شامل تعهد مدیریتی، منابع مالی، دانش فنی، ظرفیت تهیه و تولید محصولات و خدمات، مهارت تجارت جهانی و دانش بازاریابی بین المللی می باشد.همچنین در زمینه آمادگی محصول نیز شاخص های پتانسیل بازار، قابلیت سازگاری محصول، ساختار هزینه، محصول رقیب، پیچیدگی محصول و حق فروش در بازار هدف مورد ارزیابی قرارمی گیرد.

چک لیست آمادگی صادرات