محصولات

همکاری در امور بازاریابی بین المللی

شرکت مدیریت صادرات اینترتک تمامی افراد مستعد که با شبکه های فروش خارج از ایران در ارتباط هستند، دعوت به همکاری می نماید. 

تماس با ما