آشنایی با مراحل و نحوه بازاریابی صادراتی در اروپا

نگاه اجمالی به وضعیت صنایع و بازار آنها به ما این نکته را گوشزد می نماید که هیچ دو صنعتی ، حتی با دارا بودن محصولات مشابه را نمی توان یافت که با یک استراتژی یکسان به بازار داخلی و خارجی ورود نموده و موفق باشند .این جمله از انجا نشات می گیرد که در ساختار سازمان ها، منابع ، سرمایه گذاری و تخصص به طور یکسان توزیع نمی شود و عوامل داخل و خارج سازمانی شامل رقبا ،پذیرش و همراهی مالکین و … بر تصمیم مدیریت تاثیرگذار است. غرض از بیان این مقدمه آن است که در شرح زیر به بیان فرآیند های مشترک صادرات و عوامل تسهیلگر در آن به صورت اجمالی پرداخته می شود و صادر کنندگان برای نفوذ در بازار خاص لازم است تا تصمیمات بازاریابی خاص برپایه امکانات و توان خود را اتخاذ نمایند و در این مسیر از مشورت و تجربه افراد توانمند بهره مند شوند . صادرات و فروش کالا در بازارهاي خارجی از حساسیت خاصی برخوردار است وعدم توجه به آنها ممکن است سرمایه گذاري هاي انسانی و مالی را در این خصوص به هدر دهد و شکست در اثر نداشتن اطلاعات کافی موجب توقف و غفلت سازمان از سایر مقصدهای تجاری شود . صادرات نیازمند آینده نگري ، برنامه ریزي ، آشنایی با روش هاي علمی ، تحرك لازم و از همه مهمتر جلب اعتماد خریداران خارجی است.

صادرات کالا به معنی خروج کالا از کشور به مقصد سایر کشورهاست. صادرات در رویه های گمرکی بر دو نوع است صادرات قطعی و صادرات موقت . در صادرات قطعی پس از انتقال کالا به خریدار فعل صادرات تمام است اما در صادرات موقت صادر کننده ،کالای خود را با علم بر اینکه در آینده مجدد به کشور باز می گرداند به خارج از کشور منتقل می کند این امر ممکن است به منظور حضور در نمایشگاه های بین المللی ، بازاریابی ، تعمیر و نگهداری کالا و … صورت پذیرد.

در حالت عمومی ، صادرات به اروپا همانند اکثر کشورهایی است که سفیران خرید یا واسطه های تجاری آنها به صورت مستقیم در ایران نیستند ( مانند صادرات غیر مستقیم به افغانستان، عراق و سایر کشورهای همسایه که تاجر و یا واسطه های خرید افغان و عراقی ، به کارخانه یا مزرعه و محصول را به قیمت داخلی خریداری می نمایند ) . براي شروع فعالیت بازاریابی و صادرات اصولی به اروپا پیشنهاد می شود در نخستین گام دانش خود را در این زمینه ارتقا دهید. بدین منظور مطالعه کتابهای مرتبط با بازاریابی ، امور گمرکی و ترخیص کالا از گمرک ، قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا و اصول و چارچوب حقوقی قراردادهاي بین المللی بازرگانی توصیه می شود. شرکت در دوره های آموزشی به منظور ارتقاء دانش تخصصی بازرگانی نیز توصیه می شود. برای دستیابی به دوره های آموزشی به بخش دوره های آموزشی صادرات مراجعه نمایید.

به طور خلاصه می توان مراحل صدور کالا را به این بخش ها تقسیم بندی نمود

  • فراهم کردن دانش تا روشن شود برای شروع مراحل صادرات می بایست چه نکاتی را رعایت نماییم؟

  • چگونه مشتری مناسب پیدا کنیم و تحقیقات بازار انجام دهیم؟

  • فرایند و مراحل صادرات در گمرک و سایر مراجع در داخل کشور و خارج از کشور چگونه است؟

  • چه نکاتی را در بسته بندی کالا ، حمل و بیمه می بایست در نظر گرفت؟

  • تمهیدات لازم برای دریافت پول و تضامین لازم صادراتی چگونه است ؟

  • تشریفات صادرات و گامهای اجرایی آن و مذاکرات تجاری