بیشترین مشکلات و ناکامی های اقتصادی صنعت کشور ریشه در سطحی نگری در این بخش دارد. تلقی سطحی و توجه نکردن به مقولۀ بازار و مفاهیم مرتبط با آن، نداشتن درک ساختار بازاری و ضعف در شناسایی تعاملات رفتاری کنش گران و کنش پذیران بازار، موجب شده است تا همچنان تراژدی تلخ موفقیت نبودن صنایع داخلی در بازار فروش تداوم یابد. اولین نمایشگاه دائمی محصولات enterTEC در 15 کیلومتری شهر کرمان واقع در مرکز خدمات فناوری کسب و کار شهرک صنعتی شماره 2 با گردهم آوردن بالغ بر 500 محصول ، فرصتی برای بازدید و مذاکرات کاربردی بین هیئت های تجاری با مدیران صنعتی را فراهم نموده است. قابلیت رویدادهای نمایشگاه های ، مواجهه و تعامل مستقیم خریدار و فروشنده و در وعرض دید قرار گرفتن محصولات به شکل فیزیکی است. این نمایشگاه در برنامه سال 98خود ، افزودن 300 محصول جدید را دارد.

smexpo.ir درگاهی ارتباطی بین مصرف کنندگان و صنعت است. مشاورین SMEXPO به طور پیوسته واحد های صنعتی کوچک و متوسط را بازدید و عارضه یابی می نمایند و پس از شناسایی عارضه های صنعتی و فناوری آنها را مدلسازی و در اختیار واحد های R&D قرار می دهد تا پیوند بین صنعت و مراکز علمی و دانشگاهی را تقویت نماید.

نخبگان و مدیران صنعتی و تولیدی به طور مستقیم در این شبکه اجتماعی به معرفی شرکت و محصولات خود می پردازند و پتانسیل های سرمایه گذاری را در بخش های فعالیت خود معرفی می نمایند .

SMEXPO نمایشگاه مجازی محصولات ساخت ایران در زون های مختلف صنعتی و تجاری است.