TheMarketingLab.ir

ثبات اقتصادی از ضروری‌ترین نیازهای فعالیت‌های مدیریت بازار است. در شرایطی که شاخص‌های عمده اقتصاد در عرض مدت کوتاهی تغییرات قابل توجهی دارند و چشم انداز و رویکرد مشخص و مدونی برای اقتصاد یک کشور وجود ندارد، نمی‌توان به طور صحیح و اصولی برای فعالیت‌های بازاریابی برنامه‌ریزی کرد لابراتوار مارکتینگ ایران ، تحت وب سایتthemarketingLAB.ir بزرگان بازاریابی را دور هم گرد آورده است و ضمن تامین محتوای آموزشی در زمینه های مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات و برندینگ به دنبال تشخیص مساله و یافتن راهکارهای مدیریت بازاریابی و تدوین استراتژی برای کسب و کارهااست.

روش جدید تبلیغات ، ارزیابی رفتار مصرف کننده ، کاربرد تکنولوژی و نوآوری در تحقیقات بازاریابی، دیجیتال مارکتینگ و … برخی از موضوعاتی است که در لابراتور بازاریابی بررسی می شوند .